Myyjille

Elimäen Pestoomarkkinat

Teltat, katokset ja rakenteet on sijoitettava myyntialueelle niin, että pelastustiet pysyvät avoimina. Pelastusajoneuvojen on päästävä ajamaan esteettä pihoille ja porraskäytävien edustoille. Myös nostolava-auton vaatima tila on huomioitava.Yleisten alueiden käyttö edellyttää aluetta hallinnoivan luvan.
» PALO-JA SÄHKÖTURVALLISUUSOHJEITA TOREILLE JA MARKKINOILLE

1. Järjestäjä
Elimäen Pestoomarkkinat ry. pj. Juha Ari p. 040 720 4434

2. Markkina-alue
Markkina-alue sijaitsee Elimäen kirkonkylällä, virastotalon ja paloaseman läheisyydessä.
Myyntipaikkakarttaa voit katsella täällä. 

3. Paikkavaraukset
Varaukset tulee tehdä 15.8 mennessä ja paikkamaksu 30.8 mennessä. Paikkavaraukset voi tehdä markkina-aikana uusimalla varauksensa seuraavalle vuodelle. 
Viimeistään eräpäivänä maksettu varaus varmistaa haluamasi myyntipaikan.

4. Paikkakoot ja hinnat
Katso karttaliite, pienet paikat 40,00€ ja 4x4 metriä 50,00€ / kpl.
Käsityöläisille esittely- ja myyntipisteitä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan eri sopimuksella. Mikäli myyntipisteessä tarvitaan sähköä, on se erikseen mainittava.
Sähköstä peritään 10,00€/paikka. Sähköpisteitä on alueella muutamia, joihin myyjän on omilla jatkojohdoillaan yhteistyössä toisten käyttäjien kanssa liityttävä.

5. Myyntipaikan pystytys
Myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä ja purkamisesta.
Järjestäjellä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeellisiksi katsomansa muutokset mm. turvallisuuden johdosta.
Toripäällikkö avustajineen opastaa myyntipaikalle tarvittaessa.

6. Aikataulu
Virallinen myyntiaika on lauantaina klo 08:00 - 14:00.
Toripäällikkö avustajineen on paikalla aamuvarhaisesta lähtien.
Myyntipaikan pystytyksen voi aloittaa klo 06:00.

7. Myyntiluvat
Järjestäjä hankkii tapahtumalle tarvittavan luvan markkinoiden ajaksi.

8. Elintarvikkeiden myynti-ilmoitukset
Myyntioikeuden varmistamiseksi on kaikkien elintarvikemyyjien tehtävä etukäteisilmoitus vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa Kouvolan kaupungin terveysvalvontaan (tilapäinen elintarvikemyynti), josta saa myös ilmoituskaavakkeen.
» Liikkuva_elintarvikehuoneisto_tiedotus.pdf

9. Paloturvallisuus
Avotulen teko ilman järjestäjän lupaa on kielletty. Kaikilla kaasulaitteita käyttävillä myyjillä on oltava riittävä alkusammutuskalusto: sammutuspeitto ja sammutin.

10. Kielletyt tuotteet
Kaikkien vanhentuneiden tuotteiden myynti on kielletty. Myös kaikkien huumeaiheisten tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien myynti on kielletty. Samoin kiellettyjä ovat kaikkien ilotulitteiden ja paukkujen sekä niihin verrattavien tuotteiden myynti ja käyttö.

11. Liikenne markkina-alueella
Autojen ajo markkina-alueella on sallittu pystytystä varten lauantaina 06:00 - 07:45 välisenä aikana. Muina aikoina ajo alueelle vain järjestäjän erikoisluvalla.

12. Siivous
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertynyt jäte on toimitettava markkina-alueella olevaan roskalavaan.

13. Myyjän nimikyltti
Järjestäjät edellyttävät, että kaikilla markkinoille osallistuvilla on myyntipisteessään nimikyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikka.
Kyltin on muoto vapaa, mutta koko vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 10,00€ kpl tekomaksun, toripäällikkö kerää maksun ja laatii kyltin.

14. Muut ohjeet
Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä järjestäjän antamia määräyksiä. Myyntipaikkaa ei voi siirtää kolmannelle henkilölle.
Maksetun paikan peruutuksesta palautamme puolet, jos peruminen on tehty 14 vrk ennen tapahtumaa. Maksetun paikan perumisesta tulee sopia Maija-Liisa Paavolan kanssa p.0405765970.

15. Mainonta ja julkisuus
Markkinoita mainostetaan paikallisissa lehdissä laajasti sekä alueradion menovinkeissä ja erilaisissa kalentereissa.

 

Myyntipaikat

myyntialuekartta.pdf